Bilder på Inköpt konst

Bilder inköpta av Säffle Konstförenings inköpskommitté till 2017 års konstlotteri som lottades ut i december 2017.